Правила участі

 1. Основні положення
  • Стати Учасником програми лояльності «Фора club» можна, заповнивши Реєстраційну анкету Фора club та залишивши її у спеціальній поштовій скриньці, що знаходиться в магазинах «Фора». На Учасника Фора club будуть поширюватися діючі Правила участі з усіма періодично внесеними до них змінами з моменту одержання Картки Фора club.
  • Після підтвердження реєстрації Менеджером програми, покупець отримує Картку Фора club та має можливість використовувати Спеціальні пропозиції та Бонуси.
  • Представник Менеджера має право відмовити Учаснику або покупцю в зарахуванні Балів у разі відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення, з обов’язковим повідомленням причини відмови.
  • Менеджер не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки.
  • Менеджер має право припинити участь у Фора club будь-якого Учасника без повідомлення шляхом блокування Картки у випадках, якщо Учасник грубо порушив діючі Правила участі в Фора club. У випадку припинення участі - Бали на відповідному Рахунку анулюються.
  • Учасник має право припинити свою участь у Фора club в будь-який час. Для цього потрібно надіслати Менеджеру письмове повідомлення про припинення участі на адресу Менеджера або залишити повідомлення у спеціальній поштовій скриньці в магазині «Фора». Після того, як Менеджер отримав повідомлення, членство Учасника в Фора club припиняється, а Бали анулюються.
  • Картка Фора club є власністю мережі магазинів «Фора» і діє на постійній основі у випадку, якщо у Менеджера немає підстав припинити дію Картки Фора club достроково. Про дострокове припинення дії картки Менеджер повідомляє Учасника за 20 календарних днів до закінчення терміну дії Картки або до будь-якої іншої дати припинення дії Картки згідно з діючими Правилами участі.
  • Учасник може використовувати Картку Фора club в усіх магазинах мережі «Фора» з урахуванням положень Програми лояльності.
  • У разі втрати та необхідності відновлення Картки Фора club Покупець повинен зателефонувати на номер «Гарячої лінії», вказаний на поштових скриньках та «Куточку споживача» в магазинах «Фора».
  • Учасником програми лояльності може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, заповнила, підписала та передала Реєстраційну анкету Фора club.
 2. Зарахування Балів
  • За кожну сплачену* в мережі магазинів «Фора» гривню Учасник Фора club отримує один Бал, якщо сума покупки дорівнює або більша за 1 грн. (*за винятком коштів, сплачених за покупку тютюнових виробів)
  • Учаснику в чеці повідомляють кількість накопичених Балів у вигляді цілого числа більше 1-го Бала із зазначенням дати останної актуалізації балансу. Кількість отриманих балів за поточну покупку вказується в чеці в рядку "Вам зараховано ХХХ балів". Мінімальний термін актуалізації балансу 24 години. При цьому на рахунку Учасника зберігається інформація з точністю до другого знака після коми.
  • Для зарахування Балів за покупки Учасник зобов'язаний пред'явити свою Картку Фора club або Тимчасову картку на касовому терміналі при здійсненні покупки.
  • Менеджер має право списувати з рахунку Учасника Бали, зараховані помилково, пов'язані з транзакцією, що була скасована, у випадку повернення товару.
 3. Формування та Використання Бонусів
  • Після закінчення звітного періоду накопичені Учасником Бали переводяться в Бонус та доступні для використання на касових терміналах в будь-якому магазині «Фора».
  • Бонус формується із розрахунку 100 накопичених Балів = 1 гривні Бонусу. Бонус дозволяє зменшити суму чека на суму гривень Бонуса.
  • Якщо протягом звітного періоду накопичено менше, ніж 400 Балів, Бали переносяться на наступний звітний період, а Бонус в цьому періоді не надається.
  • Якщо протягом 3 місяців Учасник не здійснює покупки з карткою Фора club – Бали списуються з рахунку.
  • Бонуси можна обміняти на товари протягом 90 днів. Якщо Бонус не було використано протягом цього періоду, він списується.
  • Для одержання товарів на суму Бонуса, Учасник повинен пред'явити на касі Картку Фора club та повідомити касира про бажання використати Бонус.
  • Бонус не може бути використаний на зменшення суми у разі, якщо:
   - сума чека менша або дорівнює сумі Бонусу;
   - сума чека включає тютюнові вироби, або товари, мінімальні ціни на які регулюються державою або виробником, а використання Бонусу може зменшити таку мінімальну ціну.
 4. Участь у спеціальних акціях
  • Учасник Фора club, який бере участь у спеціальних акціях, що пропонує Менеджер, має можливість одержувати додаткові Бали:
   1. Купуючи певні товари, що виділені спеціальними підложками Фора club в місцях викладення цих товарів. Ці акції є загальними та діють для всіх учасників Фора club.
   2. Користуючись персональними пропозиціями Фора club.
  • Існує два види загальних акційних пропозицій Фора club та, відповідно, підложок, що застосовуються до певних товарів:
   1. Додаткова сума Балів за купівлю акційного товару.

   Мається на увазі, що додаткові 500 балів = 5 грн, які будуть нараховані в наступний Бонус і можуть бути використані в складі Бонусу за правилами використання Бонусів, що викладені у пункті 3 цих Правил.
   2. Мультиплікатор ціни товару.

   Мається на увазі, що в 25 разів більше Балів = 25% від вартості акційного товару, ця сума буде нарахована до наступного Бонусу і може бути використана в складі Бонусу за правилами використання Бонусів, що викладені у пункті 3 цих Правил.
  • Перелік товарів, за умови придбання яких Учасник одержує певну додаткову кількість Балів, розміщено на сайті fora.ua в розділах «Акції Більше Балів» (http://fora.ua/ascii/bilshe_baliv/) та «Акційні Товари» (http://fora.ua/ascii/akziini_tovary/) в електронному варіанті газети Фора, а також в друкованому варіанті газети Фора.
  • Існують наступні види персональних пропозицій для учасників Фора club:
   1. Додаткова сума Балів за виконання умов акції.
   2. Знижка на покупки за виконання умов акції.
   3. Інші пропозиції.
  • Персональні пропозиції можуть бути призначені будь-якому учаснику Фора club. Про призначення йому акції та умови акції учасник Фора club дізнається через персональне смс-повідомлення та/або персональний електронний лист.
  • Умови персональних акцій викладені в «Особистому кабінеті» на сайті fora.ua.
  • Спеціальні акції Фора club, як загальні, так і персональні, є електронними та застосовуються на касі автоматично за умови пред'явлення Картки Фора club та виконання умов кожної окремої акції.
  • Друкована версія даних Правил знаходиться в магазинах «Фора» в «Куточках споживача».
 5. Інші умови та визначення
  • Учасник не заперечує проти зберігання та використання Менеджером персональних даних, зазначених ним у Реєстраційній анкеті, в рамках і з метою організації роботи Фора club.
  • Менеджер на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила участі в будь-який час, попередньо повідомивши Учасників про внесення таких змін за 20 календарних днів. Інформація про зміни публікується в мережі магазинів «Фора».
  • Менеджер залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час із повідомленням Учасникові за три місяці шляхом розміщення відповідної інформації в магазинах «Фора».
 6. Копійковий рахунок
  1. Послуга «Копійковий рахунок» є засобом здійснення попередньої оплати за товари учасниками ПЛ «Фора club», що полягає в можливості здійснення попередньої оплати за товари з асортименту магазинів «Фора» у розмірі та в порядку, визначеними даними Правилами. На учасника «Фора club» поширюватимуться діючі Правила надання послуги «Копійковий рахунок» та Правила участі у «Фора club» з усіма внесеними до них змінами з моменту надання згоди на надання послуги «Копійковий рахунок».

  2. Менеджером (Виконавцем) послуги є ТОВ «Фора».

  3. Споживачами послуги «Копійковий рахунок» можуть бути всі учасники «Фора club» – утримувачі тимчасових та постійних карток, які виконали умови даних Правил щодо активації послуги.

  4. Під час здійснення покупки товарів у будь-якому магазині «Фора» та при наявності решти, учасник «Фора club» має право активувати послугу щодо отримання права на здійснення попередньої оплати за товари, що представлені в магазині «Фора» на території України у розмірі внесеної монетної решти менше 1,00 грн.

  5. Активація послуги «Копійковий рахунок» здійснюється на касі будь-якого магазину «Фора» з використанням картки учасника ПЛ або брелока, одним із наступних способів:

   • шляхом усного підтвердження пропозиції касира активувати послугу «Копійковий рахунок» при кожному здійсненні покупки товарів у будь-якому магазині «Фора»;
   • шляхом активації послуги через Інтернет на сторінках Особистого кабінету на сайті my.fora.ua.
  6. У рамках послуги «Копійковий рахунок» її споживачі накопичують Бали, що можуть бути використані шляхом зменшення суми до сплати за покупку товарів.

  7. Сума балів, накопичених на балансі Копійкового рахунку, не входить до Бонусу.

  8. В одному чеку споживач послуги може або списати бали з Копійкового рахунку або перевести монетну решту на баланс Копі йкового рахунку.

  9. За кожну внесену в межах послуги «Копійковий рахунок» копійку (до 1,00 грн.) учасник «Фора club» отримує на рахунок один Бал. Додаткова винагорода за дану послугу не нараховується.

  10. Кількість балів, отриманих за внесення решти за послугою «Копійковий рахунок», відображається у фіскальному чеку як «Зараховано».

  11. Кількість балів, списаних з «Копійкового рахунку», відображається у фіскальному чеку як «Списано з Коп. рах.».

  12. Споживач послуги може при будь-якій покупці списати бажану кількість балів (в межах балансу) з Копійкового рахунку.

  13. Споживач послуги не може використовувати бали з Копійкового рахунку для зменшення суми до сплати за товари в таких випадках:  наявність в чеку тютюнових виробів або алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива; сума до сплати за товар ціле число (наприклад, 10 грн); сума балів на Копійковому рахунку гостя не достатня для округлення суми до сплати за товар в меншу сторону (наприклад, сума чеку 10,25 грн, а у Гостя на Копійковому рахунку 10 балів);

  14. Не можна повністю розрахуватися за покупку балами з Копійкового рахунку за правилами бухгалтерського обліку товарів. Мінімальна вартість кожного товару в чеку, після використання балів з Копійкого рахунку, має бути 1-2 копійки, в залежності від обмежень встановлених на конкретний товар на законодавчому рівні.

  15. Строк використання накопичених Балів у межах послуги «Копійковий рахунок» – необмежений.

  16. У випадку повернення, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Учасником «Фора club», споживачем послуги «Копійковий рахунок», придбаних товарів та отримання ним сплачених коштів, у т.ч. внесеної в рамках послуги «Копійковий рахунок» монетної решти, нараховані Бали анулюються.

  17. Споживач послуги «Копійковий рахунок» має право у будь-який момент з дати активації послуги, згідно з пунктами 5.2 та 5.3 даних Правил відмовитись від послуги «Копійковий рахунок», шляхом звернення із запитом про деактивацію послуги на Гарячу лінію Фора за тел. 0 800 30 12 30  (вартість дзвінка, згідно з тарифами Вашого оператора) або через Інтернет на сторінках Особистого кабінету на сайті my.fora.ua.

  18. У випадку деактивації послуги «Копійковий рахунок» усі накопичені в рамках послуги Бали, не пізніше ніж через два дні з моменту деактивації, перераховуються у Бонус та можуть бути використані при здійсненні покупки у будь-якому магазині «Фора». Строк використання бонусу – три місяці за Правилами участі у ПЛ.

  19. Менеджер послуги на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила надання послуги «Копійковий рахунок» в будь-який час, попередньо повідомивши споживачів послуги про внесення таких змін за 20 календарних днів. Інформація про внесені зміни розміщується в «Куточку споживача» в мережі магазинів «Фора» та на сайті fora.ua.


tr