Правила користування Мобільним додатком «Фора»

 1. Терміни та визначення

Авторизація – процес підтвердження участі фізичної особи у Програмі для подальшого користування Мобільним додатком.

Банк-емітент – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків України.

Блокування екрану мобільного пристрою – процес встановлення коду допуску в системних налаштуваннях пристрою для його блокування. Формат коду допуску залежить від можливостей пристрою та операційної системи і зберігається на пристрої. Код допуску не є частиною Мобільного додатка «Фора».

Віртуальна картка – картка, що автоматично створюється в Програмі після встановлення Учасником Мобільного додатка «Фора» та проходження процесу Авторизації, з унікальним в межах Програми номером, який використовується Учасником на касах Мережі у вигляді матричного зашифрованого коду (QR-коду) для накопичення Балів, отримання Бонусів і Пропозицій Програми.

Держатель картки – фізична особа, яка використовує Платіжну картку для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеної Платіжної картки.

Користувач Мобільного додатка/Користувач – Учасник Програми, який встановив Мобільний додаток і пройшов Авторизацію.

Менеджер (Програми «Фора club») – Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897). Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Киево-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5.

Партнери програми – підприємства, організації чи банківські установи, які відповідно до умов Програми нараховують Бали за купівлю товарів чи послуг та/або надають можливість Учасникам програми отримати Винагороду у вигляді вигідних умов для здійснення покупок.

Мережа – усі магазини, що діють під назвами «Фора» і Favore, в яких Менеджер здійснює свою господарську діяльність та які здійснюють продаж та приймання карток Програми «Фора club».

Міжнародні платіжні системи – Mastercard International та Visa International.

Мобільний додаток «Фора» – програмний сервіс, розміщений Менеджером Програми в каталозі додатків App Store і Play Market, що надає доступ до даних по Рахунку Учасника в Програмі і містить в собі Віртуальну картку. Пристрої, на яких може бути встановлений Мобільний додаток повинні мати операційну систему Android (версія не нижче 4.4), або iOS (версія не нижче 11).

Мобільний номер Користувача – номер мобільного телефону Користувача Мобільного додатку, який використовується для підтвердження участі фізичної особи у Програмі для подальшого користування Мобільним додатком.

Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів (в т.ч. й електронних грошей) з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів, робіт і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через банківські автомати самообслуговування, а також здійснення інших операцій.

Правила Міжнародних платіжних систем – нормативні акти Mastercard International та Visa International, які регламентують здійснення операцій із платіжними картками, в т.ч. й оскарження таких операцій.

Програма – Програма «Фора club» є збіркою Правил, приймаючи які фізична особа (суб’єкт персональних даних) стає учасником Програми.

Учасник програми/Учасник – фізична особа (суб’єкт персональних даних), яка бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил і чия участь підтверджена Менеджером.

 1. Загальні положення

  1. Учасник програми може скористатись Мобільним додатком шляхом встановлення його на своєму мобільному пристрої та авторизації у Програмі.

  2. Учасник програми, встановивши Мобільний додаток, надає свою повну згоду на обробку, зберігання та передачу Менеджером своїх персональних даних та погоджується з даними Правилами участі у Програмі «Фора club» та Правилами користування Мобільним додатком щоб пройти подальшу Авторизацію Учасника Програми.

 2. Порядок Авторизації Учасника програми у Мобільному додатку.

  1. Учасник програми встановлює додаток шляхом завантаження з Play Market чи App Store.

  2. Після успішного встановлення Мобільного додатка на мобільному пристрої Учасника програми, Учасник проходить Авторизацію шляхом підтвердження номера телефона, з якого відбувається Авторизація, погодження з Правилами участі у Програмі «Фора club» та Правилами користування Мобільним додатком, введення номера картки та при потребі інших даних Учасника для підтвердження його участі у Програмі.

 3. Функції Мобільного додатка

  1. Користувач Мобільного додатка має можливість користуватися можливостями Програми, а саме: переглядати та накопичувати бали свого рахунку, користуватися пропозиціями і використовувати бонуси шляхом сканування Віртуальної картки (QR-коду) з екрану свого мобільного пристрою при кожній покупці в мережі магазинів «Фора».

  2. Користувач Мобільного додатка може підключити функцію оплати через Мобільний додаток.

   1. Для використання функції оплати Користувач Мобільного додатка має додати в Мобільному додатку одну або більше платіжних карток. В Мобільний додаток можуть бути додані платіжні картки емітовані виключно українськими банками. Додавання платіжних карток в Мобільний додаток здійснюється шляхом введення даних платіжної картки і коду, що надається Банком-емітентом платіжної картки.

   2. Дані платіжної картки зберігаються в електронному платіжному сервісі Masterpass.

   3. Підключення та користування функцією оплати через Мобільний додаток може здійснюватись лише за умови наявності Блокування екрану мобільного пристрою. У випадку відсутності блокування - функція оплати буде недоступною. Для доступу до даної функції Учасник повинен встановити Код блокування екрану мобільного пристрою.

   4. Користувач Мобільного додатка може додавати платіжні картки, обирати одну з карток як основну і видаляти картки. Додавання та видалення платіжних карток відбувається в електронному платіжному сервісі Masterpass.

   5. Оплата через Мобільний додаток можлива на касах мережі магазинів "Фора".

   6. Функція оплати через Мобільний додаток на касах мережі магазинів "Фора" здійснюється шляхом сканування Віртуальної картки (QR-кода) з екрану мобільного пристрою Користувача та озвучення касиру способу оплати покупки.

   7. Користувач Мобільного додатка може здійснити 5 (п’ять) оплат на суму не більше 5.000 (п’ять тисяч) гривень кожна протягом доби. Ліміт розповсюджується на кожну платіжну картку та може бути змінений Менеджером без попередження Користувача.

 4. Користувач Мобільного додатка зобов’язується:

  1. Дотримуватись Правил участі у Програмі «Фора club» та Правил користування Мобільним додатком.

  2. При використанні функції оплати через Мобільний додаток встановити блокування екрану мобільного пристрою.

  3. Нікому не повідомляти спосіб чи код розблокування екрану мобільного пристрою.

  4. Не передавати мобільний пристрій з встановленим Мобільним додатком та активованою функцією оплати третім особам.

  5. Не залишати свій мобільний пристрій, на якому встановлено Мобільний додаток, без нагляду.

  6. Використовувати в Мобільному додатку виключно платіжну картку/платіжні картки випущені банком-емітентом на його ім’я та належні йому платіжні картки, що не містять ідентифікаторів особи (неіменні платіжні картки). Не використовувати як засіб оплати в Мобільному додатку платіжні картки, що належать третім особам.

  7. В разі втрати/крадіжки мобільного пристрою, на якому здійснена Авторизація в Мобільному додатку або отримання третіми особами несанкціонованого доступу до Мобільного номеру Користувача, негайно повідомити про це Банки-емітенти карток, додані в Мобільному додатку

  8. Своєчасно встановлювати доступні оновлення Мобільного додатка.

  9. При здійсненні своїх прав і обов'язків, Користувач Мобільного додатка зобов'язаний утримуватися від дій, які могли б порушити права Банку-емітента платіжної картки та права ТОВ «Фора», як менеджера Мобільного додатка. Під час користування Мобільним додатком Користувач зобов’язаний дотримуватися принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 5. Здійснюючи операції за допомогою Мобільного додатка Користувач погоджується з наступним:

  1. Операції, здійснені з використанням коду доступу до Мобільного додатка, визнаються вчиненими Користувачем при його повній та безумовній згоді і оскарженню не підлягають.

  2. Платіжні операції (транзакції), здійснені з використанням Мобільного додатка визнаються вчиненими Користувачем при його повній та безумовній згоді і оскарженню не підлягають.

  3. Ризик втрати мобільного пристрою Користувача з встановленим Мобільним додатком, використання мобільного пристрою або Мобільного номеру Користувача третіми особами в т.ч. в шахрайських цілях лежить на Користувачеві.

  4. Платіжні операції (транзакції), здійснені з використанням Мобільного додатка здіснюються Користувачем без застосування технології 3DSecure (без введення одноразового пароля).

  5. Менеджер має право в односторонньому порядку змінювати дані Правила, а Користувач повинен самостійно ознайомлюватись зі змінами Правил.

 6. Відповідальність

  1. Менеджер не несе відповідальності за будь-які платіжні операції вчинені з використанням Мобільного додатку «Фора», якщо Банк-емітент платіжної картки підтвердив можливість користування платіжною карткою за допомогою Мобільного додатку «Фора» шляхом надання підтверджуючого коду при додаванні платіжної картки в додаток.

  2. Держатель карти несе повну відповідальність за всі платіжні операції вчинені з використанням його мобільного пристрою або телефонного номера, який він вказав як контактний (фінансовий) при встановленні ділових відносин з Банком-емітентом платіжної карти.

   1. Банк-емітент платіжної картки, який підтвердив авторизацію картки в Мобільному додатку несе повну відповідальність за всі платіжні операції вчинені з використанням мобільного пристрою або контактного (фінансового) номера Держателя карти.

   2. Порядок розподілу відповідальності між Держателем карти за допомогою якої здійснювались або здійснюються розрахунки через Мобільний додаток «Фора» та Банком-емітентом платіжної карти врегульовуються двосторонніми договорами між ними.

  3. Користувач несе відповідальність передбачену чинним законодавством за здійснення платіжних операцій чужою платіжною карткою без належних на те повноважень.

  4. Користувач несе відповідальність за порушення умов даних Правил користування Мобільним додатком.

  5. Менеджер не несе відповідальності за збої в роботі Інтернету, обладнання, мереж зв'язку, що виникли з незалежних від Менеджера причин. Менеджер не зобов'язаний відшкодовувати Користувачу збитки, що виникли внаслідок настання зазначених в цьому пункті випадків.

  6. Менеджер не зобов’язаний відшкодовувати збитки завдані Користувачу внаслідок платіжних операцій здійснених за допомогою мобільного пристрою Користувача з встановленим Мобільним додатком, в тому числі в рамках оспорювання транзакцій, регламентованих Правилами Міжнародних платіжних систем.

  7. У випадку будь-якого оспорювання транзакцій, в тому числі за Правилами Міжнародних платіжних систем, Користувач погоджується з тим, що транзакція не може бути скасована (оскаржена) чи відкликана Банком-емітентом платіжної картки до моменту остаточного вирішення спору. У випадку скасування чи відкликання транзакції Банком-емітентом платіжної картки до моменту остаточного вирішення спору, Користувач погоджується з тим, що сума списаних коштів буде відшкодована ТОВ «Фора», в тому числі, шляхом договірного списання з рахунку Користувача відкритому Банком-емітентом платіжної картки, який здійснив скасування чи відкликання транзакції.

 7. Політика конфіденційності  1. Особиста інформація, яку ми збираємо, використовується для надання та поліпшення сервісу.

  2. Метою обробки персональних даних в обсязі даних, що надаються в розділі персональна інформація, є забезпечення можливості участі у Програмі Фора Club. При цьому можливість участі у Програмі Фора Club мається на увазі надання інформації, в тому числі про товари і / або послуги, про рекламні акції, про персональні пропозиції, які потенційно можуть становити інтерес для Користувача Мобільним додатком, а також аналіз статистичної інформації та проведення маркетингових досліджень, необхідних для того, щоб участь у Програмі Фора Club відповідала інтересам Учасника.

  3. Використовується доступ до даних Вашого мобільного пристрою про географічне положення, а також до Bluetooth та камери. Цей доступ необхідний для нормальної роботи Мобільного додатку, оскільки камера використовується для сканування штрих-кодів товарів; Bluetooth і геопозиціонування використовуються для правильного визначення місця розташування магазину і відповідно, допомагають визначити актуальні ціни і асортимент в Мобільному додатку.

  4. Збір даних здійснюється за допомогою сервісів Google Analytics, Firebase, Facebook SDK.

  5. Менеджер має право вносити зміни в Політику конфіденційності. Рекомендуємо Учаснику самостійно ознайомлюватись зі змінами. 1. Порядок внесення змін до Правил користування Мобільним додатком

  1. Менеджер має право в односторонньому порядку змінювати дані Правила, а Учасник програми зобов’язаний періодично ознайомлюватись з їх змістом та оновленнями.